PRZYGOTOWANIE DO PRODUKCJI

Produkcja pieczarek rozpoczyna się załadunkiem kompostu z okrywą do hali produkcyjnej. Hala produkcyjna jest specjalistycznym pomieszczeniem przygotowanym wyłącznie do produkcji pieczarek.
Procesy produkcyjne są ściśle kontrolowane przez system komputerowy opracowany specjalnie do tego typu produkcji.
Po załadunku hali technolog przeprowadza szereg czynności kontrolnych, tj.: sprawdzenie temperatury kompostu, sprawdzenie wilgotności kompostu, sprawdzenie wilgotności okrywy, kontrola struktury kompostu i okrywy.

-

Eurofungi Sp. z o.o.