ZBIÓR PIECZAREK

Grzyby zbieramy w trzech etapach, tzw. rzutach. Każdy rzut trwa od 3 do 5 dni. Uprawę kończymy III rzutem, po czym rozpoczynamy proces
dezynfekcji termicznej i opróżnienia hali. Po opróżnieniu hali i umyciu ponownie ładujemy halę nowym kompostem i okrywą i cały cykl przebiega od początku.

-

Eurofungi Sp. z o.o.